Privacy Policy

ALGEMEEN

Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze PRIVACYVERKLARING wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

Jenever Historic Tour maakt deel uit van Oldtimerclub Hasselt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

OldtimerClubHasselt.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OldtimerClubHasselt.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OldtimerClubHasselt.be verstrekt. OldtimerClubHasselt.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw e-mailadres

- Bericht

Daarnaast vraagt OldtimerClubHasselt.be bij een inschrijving volgende gegevens op:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw leveringsadres

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Voertuig, merk en type

- Jaartal van het voertuig en bijkomende gegevens

- Naam van de bestuurder en van de passagier(s)

- inschrijving voor de rondrit Jenever Historic Tour

- aantal inschrijvingen voor de BBQ

- Bericht of door u verstrekte aanvullende informatie

 

WAAROM OLDTIMERCLUBHASSELT.BE GEGEVENS NODIG HEEFT

OldtimerClubHasselt.be verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan OldtimerClubHasselt.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

OldtimerClubHasselt.be kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over de nieuwe Tour en nieuwjaar- en/of kerstwensen, of vragen van andere deelnemers aan de Jenever Historic Tour.

HOE LANG OLDTIMERCLUBHASSELT.BE GEGEVENS BEWAART

OldtimerClubHasselt.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OldtimerClubHasselt.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van OldtimerClubHasselt.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Daarnaast wordt bijgehouden welke bestellingen en bijhorende tijdstippen klanten bezoeken.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OldtimerClubHasselt.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

OldtimerClubHasselt.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van OldtimerClubHasselt.be bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan OldtimerClubHasselt.be te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

OldtimerClubHasselt.be heeft hier geen invloed op.

OldtimerClubHasselt.be heeft Google geen toestemming gegeven om via OldtimerClubHasselt.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIALE MEDIA

OldtimerClubHasselt.be gebruikt de externe dienst SHARE THIS (www.sharethis) om sociale knoppen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google plus, enz in de site te implementeren. Share This verklaart GDPR compliant te zijn.

COOKIE’S

OldtimerClubHasselt.be gebruikt eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@OldtimerClubHasselt.be,
Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. OldtimerClubHasselt.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

OldtimerClubHasselt.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OldtimerClubHasselt.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OldtimerClubHasselt.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OldtimerClubHasselt.be op via info@OldtimerClubHasselt.be.  

OldtimerClubHasselt.be is als volgt te bereiken:

Postadres: Meybroekstraat 93, 3510 Kermt Hasselt tel. 0478/59.29.29
E-mailadres: info@OldtimerClubHasselt.be
Privacy policy verantwoordelijke (DPO) : T. Germeys

Undefined